Politisk avtale mellom EU og Norge om Nordøst-arktis

Norge og EU har kommet til en politisk avtale om fiske i Nordøst-Arktis, i ICES delområde 1 og 2 – et område som omfatter farvannet rundt Svalbardskjærgården og internasjonale farvann i Barentshavet.

Under denne avtalen gjentar Norge og EU sin forpliktelse til å forfølge bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser i det nordøstlige Arktis, i samsvar med folkeretten.

Avtalen åpner for at EU-flåter som fisker etter torsk i farvannet rundt Svalbard kan fortsette å fiske i samsvar med sine historiske fiskerettigheter.

Etter Storbritannias uttreden av EU satte Norge egne kvoter for EU- og UK-fartøyer til å fiske torsk i fiskerivernsonen utenfor Svalbard for 2021. Dette har EU bestridt og nå som Norge og EU nå har kommet til enighet. på fiske i nordlige farvann vil Norge tildele fartøy fra EUs medlemsland en kvote torsk i fiskerivernsonen utenfor Svalbard.

– Jeg er glad for at vi nå har etablert en avtale. Vi hadde positive diskusjoner og jeg ønsker å hylle EU. Det viser at de er en nær og god samarbeidspartner som mener alvor med bærekraftig havforvaltning, sier fiskeri- og maritimeminister Bjørnar Skjæran.

Norge og EU vil fortsette å fastsette fangstgrenser i sitt lovverk for EU-fartøy som fisker i Svalbardfarvann, i tråd med etablert praksis.

– Jeg er glad for at vi nå har fått til en avtale, sa fiskeri- og sjøfartsminister Bjørnar Skjæran. Bilde: Emil Bremnes

Avtalen styrker samarbeidet om fiskeritiltak i Nordøst-arktis ytterligere, og sikrer bærekraftige fiskerier. Fiskerier som dekkes inkluderer torsk, uer, hyse og kveite. EU og Norge har forpliktet seg til å gå i konsultasjoner om disse tiltakene, og tiltakene vil bli fastsatt på en koordinert måte.

«Avtalen med Norge reflekterer vår felles forpliktelse til bærekraftige fiskerier og fremhever hva som kan oppnås ved å ta opp problemer av felles interesse sammen,» sa kommissær for miljø, hav og fiske, Virginijus Sinkevičius.

– Vi ser frem til å fortsette og styrke vår felles innsats på fiskeriområdet, og i denne forbindelse ser jeg frem til å møte Bjørnar Selnes Skjæran, Norges fiskeriminister, under min neste tur til Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø. «

EU vil nå samarbeide med Norge for å bestemme de neste trinnene for å implementere handlingene. Inngåelsen av denne avtalen gir også Norge og EU mulighet til å fokusere på andre spørsmål av felles interesse på fiskeriområdet.

Bjørnar Skjæran sa at avtalen med EU, sammen med en tilsvarende avtale med Storbritannia som trådte i kraft i desember 2021, gir stabilitet for alle parter som fisker i nordområdene basert på ulike avtaler. Han sa at vektleggingen er at forvaltningsregimet etablert i nordlige farvann har sikret bærekraftig forvaltning i flere tiår.

– Avklaringene vi har kommet til er basert på respekt for jurisdiksjon og administrativ ansvarlighet, og vil bidra til stabilitet og godt samarbeid. Det vil også sikre en bærekraftig forvaltning av torskebestanden og andre viktige bestander som blåkveite og uer, sier Bjørnar Skjæran.

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *