Fiskekontroller i Norge viser bedre resultater

Kontroller utført av norske myndigheter hos produsentene av en tradisjonell rett avslørte høy grad av samsvar, ifølge en nylig publisert rapport.

Rakfisk er et fiskeprodukt laget ved skånsomt salting og modning i lavtemperaturlake i flere måneder og spises uten varmebehandling.

I 2020 ble det registrert to tilfeller av botulisme, hvor den mistenkte smittekilden var hjemmelaget rakfisk. Tre Listeria-utbrudd er rapportert etter at folk har spist rakfisk de siste årene, inkludert ett fra slutten av 2018 til begynnelsen av 2019 som forårsaket 13 tilfeller av listeriose.

Ved utgangen av 2021 kontrollerte Mattilsynet 53 rakfiskprodusenter og bedrifter som foredler fisk som råstoff, som representerer 80 % av registrerte bedrifter som produserer sesongmessig.

– Målet var å finne ut om selskapene fulgte regelverket og ivaretok sitt ansvar for å sikre at forbrukerne fikk trygge fiskeprodukter. Vi la særlig vekt på om bedrifter overvåker farer og om de tar prøver for Listeria, sier Aud Drotningsvik, som ledet kampanjen.

Inspeksjonsfunn og Listeria-resultater
Ingen store problemer ble oppdaget ved 37 produksjonssteder under personlige og virtuelle revisjoner. Problemene som ble notert gjaldt hovedsakelig risikostyringssystemer og behovet for å forbedre fareanalyse, dokumentasjon og prøvetaking.

I seks virksomheter ble det gitt råd om kravene i lovverket og i 10 virksomheter ble det funnet ett eller flere brudd på regelverket. Inspektørene fant imidlertid ikke forholdene dårlige nok til å vurdere produksjonsmetodene som utrygge.

Det ble funnet avvik fra reglene om råstoff ved tre virksomheter og omfattet manglende kontroll av Listeria i det mottatte materialet og ingen vurdering av mulig innhold av PFAS i fisken.

Ett selskap fikk råd om temperaturforhold under transport til kunder og et annet ble pålagt å forbedre rengjøring av utstyr.

Det ble tatt listeriaprøver fra 37 rakfiskprodusenter og det ble rapportert positive resultater fra fire selskaper. Mattilsynet har fulgt opp med å sikre at bedrifter ikke selger fisk som er forurenset med Listeria, at de har prosedyrer for å håndtere slike hendelser og at de tar grep for å redusere risikoen for forurensning.

Lignende inspeksjoner ble utført i 2010 og 2016, med tjenestemenn som sa at samsvarsnivået var høyere i den siste aksjonen. De bemerket forbedringer i prøvetaking og generell bevissthet om farer. Andelen nettsteder uten problemer observert etter tilsynet har økt fra 46 % i 2010 til 70 % i 2021.

(For å registrere deg for et gratis abonnement på Food Safety News, Klikk her.)

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *