EUs handelsforbindelser med Norge

Norges økonomiske og handelsmessige forhold til EU er i hovedsak styrt av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Kommersielt bilde

  • I 2021 var Norge nummer 7 i EUe viktigste partner for handel med varer.

Norges varehandel med EU viser et underskudd på nesten 18 milliarder euro i 2021; en stor endring fra et overskudd på 6 milliarder euro i 2020. Dette underskuddet i varehandelen skyldes hovedsakelig høye olje- og gasspriser. Nesten 60,5 % av norsk eksport går til EU.

EUs eksport til Norge domineres av maskiner og apparater samt transportutstyr, mens mineralprodukter står for rundt 40 % av EUs import fra Norge. Med en markedsandel på 26,4 % er Norge den største eksportøren av fisk og havbruksprodukter til EU.

  • I 2020 var utenlandske direkteinvesteringer høye og balanserte mellom Norge og EU.
  • Norge er EUs niende største handelspartner for tjenester. Handelsbalansen mellom Norge og EU er positiv for EU og ganske stabil.

EU og Norge

Som et medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdetNorge implementerer hele EU fullt ut acquis communautaire knyttet til de fire frihetene (fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital), samt den som er knyttet til medfølgende politikk (dvs. transport, konkurranse, sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljø, statistikk og selskapsrett).

EØS-avtalen gir følgelig høy grad av økonomisk integrasjon, felles konkurranseregler, statsstøtte og regler for offentlige anskaffelser.

Landbruk og fiskeri er ikke omfattet av EØS-avtalen. Artikkel 19 understreker imidlertid partenes forpliktelse til den progressive liberaliseringen av landbrukshandelen, som krever inngåelse av separate avtaler på dette grunnlaget.

Som medlem av European Free Trade Association (EFTA) søker Norge å inngå bilaterale frihandelsavtaler innenfor den såkalte EFTA-rammen. Det betyr at Sveits, Norge, Island og Liechtenstein kan forhandle en frihandelsavtale med et respektive tredjeland via EFTA.

Handel med Norge

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *