Portugisiske tog skal spare energi takket være norsk teknologi

Flere land tar nå i bruk norsk teknologi, som gir imponerende besparelser for både klima og samfunn, med Portugal som den neste som blir med.

Dersom hele Europa skulle ta norsk teknologi i bruk, kunne man oppnå en kollektiv energibesparelse som kan sammenlignes med forbruket til 35 millioner husstander.

I Norge står transport for 1/3 av klimautslippene og denne jernbanen er kun 0,3 %, noe som viser at tog bruker minst energi per passasjer for alle transportformer. Til tross for dette, jobber Bane NOR fortsatt med å lage en enda mer klimavennlig og bærekraftig jernbane og en viktig del av dette er Erex, som er et energisparende system som kan redusere energibruken til tog.

Dyre Martin Gulbrandsen, leder for energihandel i Bane NOR, sa:

«Takket være dette systemet bruker togene nå bare 75 % av energien de brukte før. Dette bidrar til å redusere energiregningen for jernbaneoperatører og sparer miljøet for unødvendig energiforbruk. En virkelig vinn-vinn-situasjon.»

Det innovative systemet er utviklet og driftes i Oslo av Bane NOR, som også er ledende på å demonstrere miljøvennlige tilnærminger til sine europeiske naboer.

Dyre Martin Gulbrandsen forklarer videre:

«Vi anser samarbeid og kunnskapsdeling som avgjørende, og vi deler gjerne teknologien med ethvert land som ønsker å samarbeide med oss. Så vi fokuserte på en stor felles innsats der vi lærer av hverandre og deler kostnadene. Vi er glade for at Portugal nå slutter seg til innsatsen,»

Ni land har nå blitt med og bruker teknologien, disse er Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits, Sverige og Norge. Portugal slutter seg nå til oss og har blitt en testpartner og går mot et fullstendig partnerskap. Som en del av testfasen vil Portugal lære systemet samtidig som de får erfaring fra andre medlemmer.

Klimafordelene ved systemet oppnås ved å måle og overvåke energiforbruket til tog og dette kan oppnås med data samlet inn av Erex. Togoperatører kan analysere hvor og når de genererer og bruker mest energi, og dette beskriver hvordan lokførere bør kjøre for å minimere forbruket.

Dyre Martin Gulbrandsen forklarer nærmere:

«Moderne tog fungerer på samme måte som en elbil. Toget genererer energi når det bremser og bruker mer energi når det trenger energi for å akselerere.»

Energibesparelser kan oppnås ved bremsing og ved at lokførere endrer kjørestil for å forbruke mindre energi.

Dyre Martin Gulbrandsen sier også:

«Vi finner at noen lokførere oppnår opptil 30 % drivstoffbesparelser. Denne energien føres tilbake til det elektriske nettet via kontaktledningen og kan selges videre til andre tog eller forbrukere som deg og meg. Tidligere gikk mye av denne energien tapt gjennom oppvarming og bremsing.

«Det er avgjørende for klimaet og for at jernbanen skal bli enda mer konkurransedyktig»,

Om Erex:

  • Erex er et datasystem som bruker avanserte energimålesystemer i tog.
  • Ble etablert av Bane NORs forgjenger, Jernbaneverket, i 2003. Systemet er i dag utviklet og driftet av Bane NOR.
  • Gjør det mulig for jernbaneoperatører å forstå energiforbruket deres, slik at de kan redusere både forbruk og kostnader.
  • Erex-informasjon brukes, som kilde, til opplæring av lokførere slik at de kan utvikle en effektiv og energieffektiv kjørestil fra start.
  • Systemet kan redusere energiforbruket til tog med opptil 25 til 30 %.
  • I Europa bruker 7000 tog denne teknologien.
  • Erex tilhører et samarbeid mellom jernbaneorganisasjoner fra ni europeiske land: Sveits, Spania, Belgia, Nederland, Luxembourg, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Dette partnerskapet kalles Eress.
  • EU krever at alle tog skal ha muligheten til å bruke denne typen spareteknologi. Det norske systemet, Erex, er det eneste som er ferdig utviklet i henhold til EUs regelverk

Edric Wiltone

"Tilsatt for anfall av apati. Ølevangelist. Uhelbredelig kaffenarkoman. Internettekspert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.