Norge varsler en renteøkning på 50 basispunkter, den største på 20 år

Norges sentralbank, også kjent som Norges Bank, i Oslo, Norge.

Kristian Helgesen/Bloomberg | Bloomberg | Getty bilder

Norges sentralbank kunngjorde torsdag en heving på 50 basispunkter i referanserenten, landets største økning siden 2002.

Bevegelsen hever styringsrenten fra 0,75 % til 1,25 %, og Norges Bank-sjef Ida Wolden Bache sa i en uttalelse at den sannsynligvis vil bli hevet til 1,5 % i august.

Bankens komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet stemte enstemmig for rentehevingen, som var det dobbelte av nivået som er allment forventet av økonomer.

Komiteen sa i en uttalelse at det trengs en «betydelig høyere» styringsrente for å stabilisere inflasjonen rundt Norges Banks mål på nesten 2 %. Den norske konsumprisveksten nådde et 13-års høyeste på 5,4 % på årsbasis i april, godt over forventningene.

Guvernør Wolden Bache sa til CNBC torsdag at et stramt arbeidsmarked betyr at sysselsettingen sannsynligvis vil forbli høy selv med høyere renter.

«Utsiktene for en lengre periode med høy inflasjon tilsier at vi må heve styringsrentene og øke dem raskere og mer enn forventet i mars,» sa hun.

«Å øke rentene raskere nå, vil redusere risikoen for at inflasjonen forblir høy og behovet for mer pengepolitisk innstramming i fremtiden», la hun til i en tidligere uttalelse.

Komiteen uttrykte bekymring for at inflasjonen går raskere enn ventet på grunn av «lite ledig kapasitet i norsk økonomi», samt vedvarende globalt inflasjonspress og den norske kronevalutaen svekket.

Terminalrenten forventes nå å stige til rundt 3 %.

I forrige uke hevet den amerikanske sentralbanken sin referanserente med 75 basispunkter, mens den sveitsiske nasjonalbanken overrasket markedet med en økning på 50 basispunkter, den første siden 2007, og Bank of England gjennomførte en femte økning på 25 basispunkter på rad. poeng for diskonteringsrenten.

– Internasjonalt inflasjonspress og høyere internasjonale renter påvirker politikken i Norge, både gjennom den direkte effekten på vår importerte inflasjon, men også gjennom valutakursen, sier Wolden Bache til CNBC.

«Så høyere interesse internasjonalt trekker isolert mot en svakere koruna, noe som også påvirker prisutsiktene her i Norge, noe som har bidratt til å løfte vår rentebane.»

I et forskningsnotat på torsdag sa Goldman Sachs at økningen på 50 basispunkter representerte «innhenting» for sentralbankens mai-pause, men antydet at Norges Banks foretrukne innstrammingstempo ville være 25 basispunkter.

Wall Street-giganten avanserte sin forventede innstrammingsbane og hevet terminalrenteestimatet tilsvarende, og forventer nå 25 basispunkter økninger på hvert møte frem til mai neste år, når styringsrenten vil nå 3 %.

«Vi ser risikoen skjevt mot en raskere oppsidesyklus hvis lønnsveksten fortsetter å styrke seg og inflasjonen fortsetter å overraske på oppsiden,» sa Goldman-analytikere.

«Hvis Norges Bank skulle stige 50 basispunkter, forventer vi at det skjer i september, gitt komiteens sterke prognose for en 25 basispunkters heving i august. Gitt påliteligheten til prognosen fra Norges Bank ser vi en høy bar for reversere disse prognosene i august.»

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.