Norge stenger ambassaden på Sri Lanka i 2023

COLOMBO (Nyheter 1st); Norges Utenriksdepartement varslet at det ville gjøre flere endringer i sine utenriksstasjoner og at fem utenlandsstasjoner vil bli stengt, inkludert den norske ambassaden i Colombo.

Som et resultat vil ambassadene i Bratislava (Slovakia), Colombo (Sri Lanka) og Pristina (Kosovo), ambassadekontoret i Antananarivo (Madagaskar) og generalkonsulatet i Houston (USA) bli stengt, kunngjorde utenriksministeren. , sa Anniken Huitfeldt.

Som et resultat av dette vil Norges diplomatiske forbindelser med Kosovo, Madagaskar, Slovakia og Sri Lanka håndteres gjennom alternative ordninger, og ansvaret vil bli tildelt en norsk ambassade i nærheten, eller en ambassadør med base i Norge vil bli utnevnt til det aktuelle landet.

Den fullstendige uttalelsen fra det norske utenriksdepartementet er som følger;

Utenriksdepartementet vil i 2023 øke bemanningen ved flere utenlandsstasjoner, også i Europa. Bemanningen på enkelte oppdrag skal økes for å gi større støtte til norsk næringsliv. Samtidig stenges fem oppdrag.

«Det politiske og sikkerhetspolitiske landskapet i Europa er i rask endring. I lys av dette må vi styrke vår diplomatiske tilstedeværelse i EU, NATO og noen europeiske land. Norske diplomater er våre øyne, ører og stemme i Europa, og vi trenger dem på bakken mer enn noen gang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

I sin utenrikspolitiske tale til Stortinget 22. mars om krigen i Ukraina sa Huitfeldt at hun ser på strukturen i utenrikstjenesten for å ivareta norske interesser i en ny tid i Europa. . Endringene som nå varsles er et resultat av denne gjennomgangen og tar sikte på å sette utenrikstjenesten i stand til å gi bedre støtte til norsk næringsliv, både i og utenfor Europa.

Styrket tilstedeværelse i Europa

I 2023 økes antallet diplomatiske ansatte ved de norske ambassadene i Bucuresti, Kiev og Vilnius, samt ved den norske misjonen til EU og ved den norske faste delegasjonen til NATO i Brussel. Utenriksdepartementet planlegger også å øke antallet utsendte diplomatiske ansatte og/eller lokalt ansatte ved ulike andre oppdrag i Europa.

«Siden Russlands invasjon av Ukraina har EU jobbet for å fremme europeisk solidaritet og tettere samarbeid innen sikkerhet og forsvar. Det er derfor logisk at vi styrker Norges diplomatiske nærvær med EU, NATO og enkelte europeiske land. Verden endrer seg stadig og utenrikstjenesten må være klar til å endre seg med den, sa Huitfeldt.

Den norske ambassaden i Bucuresti har også ansvaret for Moldova og Bulgaria, mens ambassaden i Vilnius har ansvaret for Hviterussland.

Økt støtte til norsk næringsliv i utlandet

Ytterligere ansatte vil også bli tildelt utvalgte oppdrag utenfor Europa i 2023. Antall lokalt ansatte i utvalgte oppdrag, både i og utenfor Europa, vil også økes.

I mange tilfeller er bemanningsøkninger knyttet til statlig innsats for å øke norsk eksport.

– Både i Europa og utenfor ser vi en rivende utvikling når det gjelder grønn omstilling og digitalisering. Dette åpner for store muligheter for norsk næringsliv, sa utenriksministeren.

Fem oppdrag å avslutte

Følgende oppdrag vil bli stengt i 2023: ambassadene i Bratislava (Slovakia), Colombo (Sri Lanka) og Pristina (Kosovo), ambassadekontoret i Antananarivo (Madagaskar) og generalkonsulatet i Houston (USA).

– Det er aldri lett å bestemme seg for å legge ned norske stasjoner. Slike stenginger påvirker livene til norske diplomater på vakt og får enda større konsekvenser for lokalt ansatte. Men vi har et ansvar for å bruke ressursene våre på en måte som gjør oss i stand til å beskytte norske interesser så effektivt som mulig, sier Huitfeldt.

Norges diplomatiske forbindelser med Kosovo, Madagaskar, Slovakia og Sri Lanka vil bli håndtert gjennom alternative ordninger, for eksempel vil ansvaret bli gitt til en nærliggende norsk ambassade, eller det vil bli utnevnt en ambassadør basert i Norge for det aktuelle landet.

Norge har i dag 101 diplomatiske og konsulære oppdrag. De planlagte endringene vil innebære at Norge har færre utenlandsoppdrag, men beholder omtrent like mange diplomatiske ansatte i posten. Den norske utenrikstjenesten har over 2600 ansatte. Rundt 800 av dem jobber i Oslo, mer enn 600 er utsendte diplomatiske ansatte og rundt 1200 er lokale ansatte rekruttert direkte av utenlandsstasjoner.

Nylige nyheter

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.