Et Petoro-perspektiv fra dagens oppstrøms

Med en tredjedel av Norges olje og gass på bok, har statseide Petoro et unikt perspektiv, fra makro- til dreneringsstrategier.

I dag ser Kjell Morisbak Lund, visepresident for lisensiering og teknologi i Petoro, at industrien står overfor mange tøffe utfordringer, fra økonomisk og miljømessig bærekraft til datadrevet boring og drenering. Noen av de viktigste endringene som for tiden former industrien inkluderer aldrende undervannsinfrastruktur og netto null produksjonsmål, implikasjonene av energisikkerhetsbekymringer på reserveutskifting i Norge, og hvordan verdikjeder fortsatt må ta igjen digital innovasjon.

Lund delte sine tanker om en lang rekke av disse utfordringene på Underwater Technology Conference (UTC) i Bergen 14.-16. juni.

For Petoro er hovedmålet å maksimere verdien av norsk kontinentalsokkel (NCS), sier Lund. Men det blir vanskeligere og vanskeligere ettersom endringer, fra klima til energisikkerhet, skjer raskere. – For en bransje som jobber med lange ledetider og langsomme prosesser, er det en utfordring, sier han.

Petoros tilnærming er å fokusere på det grunnleggende, der de tre viktigste er bærekraft, bore- og dreneringsstrategier og fremtidsrettet utvikling. – Bærekraft er et stort tema, og en del av det er økonomisk bærekraft, sier Lund. «Du trenger økonomisk levedyktighet. Hvis det ikke er noen virksomhet, er du ikke særlig bærekraftig. Sikkerhet og klima, som blir stadig viktigere temaer, er også viktig.

«Deretter kommer effektiviteten til boring og drenering,» sier han. «Vår evne som industri til å grave hull i bakken effektivt er grunnleggende. Men det er også nødvendig å optimalisere dreneringsstrategier. Det har vært en rask utvikling i våre kapasiteter her, bruken av dem, spesielt fremskritt i det digitale rom gjennom årene, gir oss mange muligheter i et modent basseng som norsk sokkel.

«Til slutt må vi se på den fremtidige utviklingen på banen. Det er en slags balansegang, balansering av kostnader og implementering av nye konsepter. Du må utvikle og implementere fleksible, fremtidssikre konsepter med et minimum av forhåndsinvesteringer.

«Før var det mye forhåndsinvesteringer, for å forberede seg på fremtiden, og det har lønnet seg tidligere. Men vi er ikke i en posisjon hvor noen ønsker å investere på den måten i disse dager, pga. den rådende usikkerheten.

Bakteppet for alt dette er et modningsbasseng, sier Lund. Selv om ubåt kan oppfattes som en yngre industri, er det faktisk mye moden infrastruktur på plass nå. Dette bør nå begynne å tiltrekke seg forvaltnings-, modifikasjons- og integritetsbyggingsaktiviteter som er observert rundt overflateanlegg. «Den nye utfordringen er hvordan man skal nærme seg undervannsinfrastruktur etter hvert som den modnes og gjenkjenne de samme driverne vi har sett mot overflateanlegg; integritetsstyring, modifikasjon, konsolidering.

En mer grunnleggende utfordring for bassenget er imidlertid utskifting av reserver og hvordan de resterende reservene skal realiseres. – Fremover vil størstedelen av gjenværende reserver måtte realiseres gjennom eksisterende infrastruktur, og det har implikasjoner, sier Lund. «Enhver ny utvikling vil også måtte ta hensyn til bærekraftspørsmål mer enn noen gang. Enhver ny utbygging bør være så nullutslipp som mulig.

– I Petoro investerer vi mye i utslippsreduserende tiltak. Det er ikke mer enn tre år siden vi snakket om det, og det var vanskelig å rettferdiggjøre den typen investering vi gjør nå, og jeg tror den kommer til å øke. Vi må ha en business case og myndighetene må gi insentiver for vår bransje til å gjøre det rette. Men i fremtiden må vi gjøre enda mer, og det blir en interessant diskusjon.

I lys av det nåværende geopolitiske miljøet, som har viktige implikasjoner for energipolitikken, har opptrapping av produksjonen også blitt et sentralt tema, sier Lund, takket være at Norge blir sett på som en sentral energileverandør. «Hvordan kan vi øke og trekke mer av ressursene våre? Fordi vi har en negativ reserveerstatningsrate på norsk sokkel, betyr opptrapping effektivt å opprettholde kapasiteten. Hva er konsekvensene av det? Jeg har ikke alle svarene, men dette er en av utfordringene vi står overfor.

Et annet område der industrien må holde tritt med digital teknologi, foreslår Lund, ikke bare dens adopsjon, men hvordan den deretter utnyttes. Selv om de i økende grad er rigget for raskere beslutningstaking, er prosessene industrien jobber med de samme og verdikjedene er fundamentalt like, sier han. «Mye av tankegangen er fortsatt den samme, måten kontrakter og insentiver er satt opp på er den samme og det er noe å jobbe med.

«Vi snakker også om delt økonomi og standardisering. Dette er nok en endring som skjer. De fleste setter pris på dette, men er vi klare til å akseptere konsekvensene? Er du klar til å forplikte deg til en delt økonomi med alle dens implikasjoner? »

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *