Eldfisk Nord-prosjektet, Norge

Prosjektet Eldfisk Nord skal knyttes til Eldfisk-komplekset. Foto: Øyvind Sætre / ConocoPhillips Company.

Eldfisk North-prosjektet vil utnytte ytterligere ressurser i Eldfisk-feltet, som ligger i Ekofisk-regionen. Kreditt: ConocoPhillips Company.

Olje produsert fra Eldfisk-feltet transporteres via Norpipe-rørledningen til terminalen i Teesside, Storbritannia. Foto: Peter Smith/ConocoPhillips Company.

Eldfisk North-prosjektet vil innebære utbygging av tilleggsressurser for olje- og gassfeltet Eldfisk, som ligger i den sørlige delen av den norske Nordsjøen.

ConocoPhillips Skandinavia, et datterselskap av Conoco Phillips, driver Eldfisk-feltet med en eierandel på 35,112%. Den resterende eierandelen holdes av TotalEnergies» datterselskapet TotalEnergies EP Norge (39,896%), Vår Energi (12,388%), Hest (7,604 %) og Petoro (5 %).

Utbyggings- og driftsplanen (PUD) for Eldfisk Nord-prosjektet ble levert til Olje- og energidepartementet i mai 2022. Med en estimert investering på rundt 10,5 milliarder kroner (1,2 milliarder kroner) forventes feltet å nå først produksjon i 2024.

Det er anslått at prosjektet vil generere opptil 4500 arbeidsplasser gjennom kontrakter.

Klimagassutslipp fra Eldfisk Nord-utbyggingen er beregnet til 7 kg karbondioksid (CO₂) per fat ekvivalent.

Reservoarplassering og detaljer

Eldfisk North er en del av Eldfisk-feltet, som ligger i blokk 2/7 innenfor produksjonslisens (PL) 018 i Ekofisk-regionen.

Eldfisk-feltet ligger 16 km sør for Ekofisk på et vanndybde på ca. 70 meter. Det er en av de største forekomstene på norsk kontinentalsokkel så vel som i Ekofisk-regionen.

Eldfisk-reservoaret består av oppsprukket kritt med øvre kritt og oljebærende lag fra tidlig paleocen i Hod-, Tor- og Ekofiskformasjonene.

Reservoarbergarten er svært porøs med lav permeabilitet og reservoarvæsker flyter lett på grunn av naturlig oppsprekking. Feltet består av strukturene Alpha, Bravo og Eldfisk Øst, som har reservoarer plassert på dybder fra 2700m til 2900m.

Eldfisk North-feltet er beregnet å inneholde mellom 50 og 90 millioner fat oljeekvivalenter (Mmboe).

Eldfisk Discovery and Development

Eldfisk-feltet ble oppdaget i 1970 og produksjonen fra feltet startet i 1979.

Den første utviklingen inkluderte det kombinerte Eldfisk B bore-, brønnhode- og prosessanlegget, samt Eldfisk A og Eldfisk FTP brønnhode- og prosessanlegg.

En AOP for vanninjeksjon ble godkjent i 1997. Installasjonen av Eldfisk E injeksjonsanlegget ble fullført i 1999.

PUD for Eldfisk II-prosjektet ble godkjent av Stortinget i 2011. Prosjektet tilførte Eldfisk-komplekset en ny integrert plattform. Plattformen er forbundet med en bro til de andre plattformene i komplekset, noe som gjør det mulig å transportere produksjonen til Ekofisk-komplekset.

Eldfisk Nord Utbyggingsdetaljer

Eldfisk Nord-prosjektet vil bruke eksisterende infrastruktur i området. Den vil bruke ubrukt prosess- og transportkapasitet ved det eksisterende Eldfisk-komplekset for å redusere de samlede klimagassutslippene og samtidig øke utvinningen.

Det foreslås å bygge ut feltet ved å bruke et 3 x 6 slisser undervannsproduksjonssystem med 14 brønner, inkludert ni produksjonsbrønner og fem vanninjeksjonsbrønner.

De nye greenfield-anleggene på Eldfisk Nord vil bli knyttet til Eldfisk-komplekset.

Entreprenører involvert

Leverandør av bærekraftige energiløsninger Aker Solutions vant kontrakten om å levere et undervannsproduksjonssystem for Eldfisk North-utbyggingen i mars 2021.

Leveringsomfanget inkluderer 13 standardiserte vertikale undervannssjakter, brønnhoder, tre seks-plassers modeller med integrerte manifolder, kontrollsystemer og tilhørende tjenester.

Eldfisk Complex Detaljer

Olje- og gassfeltet Eldfisk er bygget ut med fem plattformer, nemlig Eldfisk 2/7 A, 2/7 B, 2/7 FTP, 2/7 S og 2/7 E.

Fire av plattformene er forbundet med broer for å danne Eldfisk-komplekset. Den femte plattformen, Eldfisk 2/7 B, ligger ca. 6 km nordvest for komplekset.

Olje produsert fra feltet transporteres via Norpipe-rørledningen til Teesside, Storbritannia, mens gass transporteres via Norpipe-rørledningen til Emden, Tyskland.

Emner i denne artikkelen:

Edric Wiltone

"Tilsatt for anfall av apati. Ølevangelist. Uhelbredelig kaffenarkoman. Internettekspert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.