Westinghouse hjelper til med å demontere norske forskningsreaktorer: Waste & Recycling

18. juli 2022

Westinghouse Electric Company er tildelt en ingeniørkontrakt av Norwegian Nuclear Decommissioning (NND) for å planlegge avviklingen av landets to atomforskningsreaktorer, lokalisert på Halden og Kjeller. Den treårige avtalen inkluderer opsjoner for opptil seks år og er verdsatt til opptil 1 milliard NOK (99 millioner USD).

Halden-reaktorhallen (Bilde: Westinghouse)

Norges to forskningsreaktorer – Nuclear Fuel and Materials Testing Reactor i Halden og JEEP-II Neutron Scattering Facility på Kjeller – ble erklært permanent nedstengt i henholdsvis juni 2018 og april 2019. Deres eierskap og ansvar vil gå over til NND ved Institutt for energiteknologi.

– Avviklingen av kjernefysiske anlegg i Norge er en komplisert oppgave, og NND hilser den internasjonale dekommisjoneringserfaringen som Westinghouse tilfører dette prosjektet velkommen, sier Nils Bøhmer, teknologidirektør i NND. «Vi setter stor pris på Westinghouses dype tekniske designekspertise, inkludert omfattende erfaring innen lisensiering og sikkerhetsvurderinger. De vil være en sterk partner for NND i årene som kommer.»

«Vi er glade for å bringe vår globale ekspertise og tekniske innovasjon innen dekommisjonering og avfallshåndtering til dette viktige arbeidet for NDD med å pensjonere og disponere Halden- og Kjeller-forskningsreaktorene,» sa Sam Shakir, president i Westinghouse Environmental Services. «Vi vil omforme nettsteder som trygge, blomstrende og bærekraftige og sikre at avviklingsprosjekter utføres effektivt og på en måte som returnerer dem til en grønn tilstand.»

Kontrakten mellom NND og Westinghouse følger kort tid etter signeringen av en rammeavtale mellom NND og et joint venture mellom Jacobs UK Limited og Multiconsult Norge AS for å planlegge avviklingen av norske atomanlegg. Denne avtalen omfatter et bredt spekter av disipliner i den arbeidslinjen som kreves under avviklingsfasen. Det første fokuset vil være på Halden og JEEP-II. Omfanget omfatter prosjektering av ingeniørkonsept og planlegging av nye installasjoner, oppgradering av eksisterende kjernefysiske og ikke-nukleære installasjoner og støtte til NND med teknisk dokumentasjon, samt utarbeidelse av sikkerhetssaker for å møte krav til eierskap og driftstillatelse.

I henhold til vilkårene i denne avtalen skal arbeidet starte umiddelbart og vare i seks år. Samlet verdi av den seksårige flerårige rammen er estimert til 750 millioner kroner og maksimalt 900 millioner kroner, i tillegg til en opsjon anslått til 100 millioner kroner.

Foruten forskningsreaktorer er det flere andre atomanlegg i Norge som skal avvikles og et bredt spekter av atomavfall som må håndteres og deponeres på en sikker måte. Det samlede programmet for behandling og avvikling av brukt brensel for Halden- og Kjeller-reaktorene forventes å koste rundt 20 milliarder kroner og vare i 20 til 25 år.

Forskning og skriving av World Nuclear NewsSwithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.