UiA samarbeider med Sykehuset Sør-Norge for å utvikle digital behandling for HIV-pasienter

Hiv-medikamentene som brukes i dag er svært effektive og oppfølgingskonsultasjoner på sykehus er ikke nødvendig for en stor del av pasientgruppen. Det finnes imidlertid ikke noe digitalt alternativ, og dette vil dette pilotprosjektet bøte på. Det digitale alternativet skal utfylle behandlingen som gis på sykehus, og det vil være det første heldigitale behandlingstilbudet for HIV-pasienter i Norge.

Støtte fra Regionalt forskningsfond

Sykehuset i Sør-Norge skal utvikle den digitale løsningen som en del av et pilotprosjekt kalt «Digitalt pasientforløp». UiA samarbeider med sykehuset om forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til prosjektet. Forsknings- og utviklingsvirksomheten, kalt DIGPAS, mottok 300.000 kroner fra Regionalt forskningsfond (RFF) Agder.

Gjennom pilotprosjektet søker forskerne å bedre forstå pasientenes behov og forventninger til digitale omsorgsreiser, utvikle en samskapingsmetodikk for å sikre brukerengasjement, og undersøke hvordan pasienter bruker digitale løsninger. . Pasienter vil bli intervjuet og invitert til samskapingsworkshops med representanter fra brukergrupper, helsepersonell, utviklere og forskere.

Avdeling for helse og sykepleie og UiA e-helsesenter deltar i pilotprosjektet. Forskergruppen består av førsteamanuensis Hege Mari Johnsen, postdoktor Ellen Ersfjord, førsteamanuensis Santiago Martinez, adjunkt Anita Øgård-Repåland og adjunkt Susanne Aune Solaas.

Du ønsker å samle forskere rundt et større prosjekt

Målet med pilotprosjektet DIGPAS er også å utvikle et større prosjekt i forbindelse med kvalitets- og moderniseringsprosjektet (KOM) til SSHF.

I dette større prosjektet er målet å samle forskere fra flere fakulteter og institutter ved UiA for å sikre høy grad av tverrfaglighet.

Kvalitets- og moderniseringsprosjektet består av fem moduler. Modul 1 fokuserer på utvikling av brukerstyrte omsorgsveier. I Modul 2 vil det opprettes en database med erfarne brukere for å gi en oversikt over pasienter som kan gi frivillig støtte til andre pasienter med lignende sykdom/lidelse. I modul 3 skal det implementeres et likemannsprogram der pasienter vil bli tilbudt kollegastøtte som en del av sin behandlingsplan. Modul 4 innebærer ansettelse av brukereksperter i klinikkene, noe som betyr at pasienter med erfaring med sykdommen vil være de som administrerer programmet som jevnaldrende. Modul 5 fokuserer på å utvikle digitale omsorgsveier for pasienter.

Prosjektleder Hege-Mari Johnsen sier UiA-forskere er velkommen til å ta kontakt dersom de er interessert i å engasjere seg i noen av prosjektmodulene.

Kelcie Fishere

"Typisk tenker. Uunnskyldende alkoholiker. Internett-fanatiker. Forkjemper for popkultur. TV-junkie."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *