Prosjektet har som mål å vurdere respekten for urfolks rettigheter i Sapmi – Eye on the Arctic

– Vi ønsket et verktøy for å estimere og overvåke nivået på implementeringen av urfolksrettigheter i land, sa Oula-Antti Labba, advokaten som jobbet med statistikkprosjektet for Samerådet. (Kristoffer Haetta/Samerådet)

Et prosjekt satt opp for å samle inn statistikk og vurdere respekten for urfolksrettigheter i Sapmi er et viktig skritt mot en bedre forståelse av samenes situasjon i Nord-Europa, sier advokaten som jobbet med prosjektet for Samerådet.

«Vi visste at det ikke fantes noen pålitelig og riktig statistikk om samene fordi nasjonale myndigheter ikke fører statistikk basert på etnisitet,» sa Oula-Antti Labba. Ser på Arktis i et telefonintervju.

I Finland, selv om landet fører data om nasjonalitet, språk og fødeland, fører det ikke statistikk over etnisitet, og Norge tar heller ikke med etnisitet i folketellingen, sa Samerådet.

«Og selvfølgelig er det gode grunner til å beskytte etniske grupper fra denne typen etniske poster,» sa Labba. «Men dette er også grunnen til at det er vanskelig å snakke om statistikk når det gjelder samer og etniske grupper som urfolk.»

Samene er et arktisk urfolk hvis tradisjonelle hjemland spenner over de arktiske områdene Norge, Sverige, Finland og Kolahalvøya i det vestlige russiske Arktis, en region som de til sammen kaller Sapmi.

Labba sa at en av de viktigste parameterne de ønsket å kvalifisere var staten med respekt for juridiske rettigheter i Norge, Sverige og Finland.

«Vi ønsket et verktøy for å estimere og overvåke nivået på implementeringen av urfolks rettigheter i land,» sa han.

Internasjonalt verktøy brukt

Verktøyet som ble brukt var Indigenous Navigator, noe etablert av International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA), en menneskerettighetsorganisasjon.

Navigator inkluderer rundt 170 spørsmål i undersøkelsen som dekker en rekke emner fra selvbestemmelse, menneskerettigheter og landrettigheter til utdanning, media og helsetjenester.

Verktøyet har allerede blitt brukt i land som Brasil.

For å gjennomføre Sapmi-undersøkelsen samarbeidet Samerådet med IWGIA, som koordinerte prosjektet, og Sámi allaskuvla – Samisk yrkeshøgskole, som var med på å finansiere prosjektet og bidro til undersøkelsen.

Finansieringen kom også fra det arktiske nordiske samarbeidsprogrammet av Nordisk Ministerråd.

En skog i finsk Lappland. Respekt for landrettigheter var et av de sentrale punktene i kartleggingen av urfolksnavigatører. (Eilis Quinn / Eye on the Arctic)

Samerådet ledet forskningen for undersøkelsene og diskuterte prosjektet med samiske organisasjoner og grupper.

«Ideen er å overvåke hvordan FNs erklæring om urfolks rettigheter blir anerkjent og overvåket,» sa Labba.

Nasjonale undersøkelser for Norge og Finland startet i 2021 og har nå blitt publisert her.

Finansiering og ressurser er ennå ikke sikret for Sverige, men Labba sier han håper det kan gjøres snart også.

Fylle hull i statistisk kunnskap i fremtiden

Labba sier resultatene av undersøkelsen skal kunne fylle ut hullene i kunnskap om samene.

Han fortsetter, sier han at samtaler må fortsette om fordeler og ulemper med etnisk datainnsamling av nasjonale myndigheter og hvordan man sikrer at urfolk beholder eierskapet til informasjonen deres.

«Det er en pågående diskusjon,» sa Labba. «Jeg håper bare det vil være en god løsning i fremtiden der vi har en sikker og pålitelig måte å samle inn denne samiske statistikken på.

«Etter min mening bør administratorer og eierskap av statistikk tilhøre det samiske folket selv, og de bør ha samme rett til å samle inn disse dataene som andre nasjonalstater. Men det er selvfølgelig også et spørsmål om ressurser, men det kan bygges med et statistikkprogram eller kanskje et senter. Men ja, jeg tror det kan skje i fremtiden hvis vi finner en trygg og pålitelig måte å samle inn data på og garantere samenes kollektive rettigheter.

Skriv til Eilís Quinn på eilis.quinn(at)cbc.ca

Nordrelaterte historier:

Canada: «Vi har fortsatt mye helbredelse å gjøre med våre medkanadiere» – Nasjonaldagen for sannhet og forsoning ble markert 30. septemberSer på Arktis

Finland: Sannhets- og forsoningskommisjonen i Finland — Valg av nye kommissærer utsatt, Eye on the Arctic

Grønland: Grønland og Danmark åpner etterforskning av sine tidligere forholdSer på Arktis

Norge: Vil den grønne omstillingen være den nye økonomiske motoren i Arktis?, Eye on the Arctic

Sverige: Samene i Sverige begynner arbeidet med strukturen til Sannhets- og forsoningskommisjonenSer på Arktis

forente stater: Int’l Inuit org publiserer protokoller for forskere, institusjoner og beslutningstakere i Arktis, Eye on the Arctic

Kelcie Fishere

"Typisk tenker. Uunnskyldende alkoholiker. Internett-fanatiker. Forkjemper for popkultur. TV-junkie."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.