Norges letestat 2012-2021

Leteaktiviteten det siste tiåret har blitt påvirket av to store oljepriskrasj og en global pandemi, som har resultert i store svingninger i borekostnader, leteytelse og oppdagede volumer. Til tross for modenheten til norsk kontinentalsokkel (NCS), fortsetter Norge å være et globalt hotspot for leting. En omfattende infrastrukturbase, skatteinsentiver for leting og et bredt spekter av områder i fire distinkte bassenger har tiltrukket mange oppdagere til regionen. Landet fortsetter imidlertid å modnes, noe som har resultert i en nedgang i antall høyeffektfunn (HI) og en nedgang i gjennomsnittlig størrelse på funn.

Norges letestatusrapport analyserer aktiviteten og ytelsen til letebrønner som ble boret på norsk sokkel mellom 2012 og 2021, samt resultatene så langt for 2022 og utsiktene for resten av året.

Rapporthøydepunkter

FIGUR 1: SNC LETTEAKTIVITET ETTER KUNNSKAP OG SAMLE LETEUTGIFTER, 2012-2021
KILDE: WESTWOOD ATLAS OG WILD CAT

Totalt ble det boret 298 letebrønner mellom 2012 og 2021 i Norge, med totale leteutgifter anslått til 15,4 milliarder dollar (figur 1).

Utforskningsytelsen varierte over 10-årsperioden, men den gjennomsnittlige kommersielle suksessraten (CSR) var 24 % og den tekniske suksessraten (TSR) var 49 % (figur 2). 71 kommersielle funn ble gjort med totale ressurser på 3,3 milliarder fat oljeekvivalenter, til en borefunnkostnad på 4,6 dollar per fat oe (figur 3). Det var bare seks kommersielle funn > 100 mmboe, noe som gjenspeiler den avtagende funnstørrelsen etter hvert som norsk sokkel modnes.

FIGUR 2: NCS LETTEAKTIVITET OG SUKSESS RATE, 2012-2021
KILDE: WESTWOOD ATLAS OG WILD CAT

Northern North Sea (NNS) var det best presterende bassenget på norsk sokkel når det gjelder ESR (34 %) og oppdagede volumer (1,1 milliarder fat oe). Barentshavet fortsatte å skuffe når det gjelder samfunnsansvar og antall funn, men det leverte over 1 milliard fat oe kommersielle ressurser til den laveste funnkostnaden sammenlignet med andre bassenger.

Det mest borede og best presterende området når det gjelder kommersiell suksess og oppdagede ressurser er Middle Jurassic med 1,7 milliarder fat oljeekvivalenter fra 91 brønner og en CSR på 36 %.

FIGUR 3: FUNNTE OLJE- OG GASSRESURSER OG KOSTNADER FOR OPPFINNELSE AV BORING, 2012-2021
KILDE: WESTWOOD ATLAS OG WILD CAT

Infrastrukturrettet leteboring (ILX) utgjorde ca. 60 % av alle aktiviteter og utgifter og bidro med 2,1 mrd foe med en CSR på 35 %. Andelen ILX-boring forventes å øke ettersom selskaper søker å opprettholde produksjonsnivåer i eldre sentre og i økende grad fokuserer på lavrisiko- og kortsyklusmuligheter.

Det er kun gjort 13 funn fra HI-brønner mellom 2012 og 2021, noe som gir en CSR på bare 11 %. Den totale ressursen som ble oppdaget var ca. 1,5 milliarder fat oe, hvorav 65 % ble oppdaget i begynnelsen av tiåret i Barentshavet.

Mer enn 80 selskaper deltok i leteboring, hvorav 36 deltok i 10 eller flere brønner. De mest suksessrike selskapene var involvert i tiårets storslåtte funn eller siktet mot de mest suksessrike stykkene som mellomjuraen. ILX-fokuserte leteporteføljer ga mer konsistent ytelse, med høyere kommersiell suksessrate og lavere forskningskostnader, men med mindre gjennomsnittlige funnstørrelser. Letesuksesser som raskt kan settes i drift forblir attraktive.
Til tross for modenhet av norsk sokkel og nyere verdenshendelser, bør leteaktiviteten forbli sterk. Westwoods nåværende forventninger for 2022 er at 35 letebrønner kan bores, målrettet mot totale ressurser på 2,5 milliarder fat oljeekvivalenter. Fremover er det imidlertid sannsynlig at flere selskaper vil fokusere på ILX-boring med lavere risiko for å opprettholde produksjonsnivåer ved eksisterende nav, noe som kan gi kortsyklusmuligheter.
Kilde: WestwoodInsight

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.