Norge styrker støtten til UNEP i historisk partnerskap

Siden 1972 Stockholm-konferansen, som førte til opprettelsen av FNs miljøprogram (UNEP), mottok organisasjonen politisk, programmatisk og økonomisk støtte fra sine medlemsland. I 2022, da UNEP feirer sine 50ejubileum, ett medlemsland – Norge – styrker forholdet med signeringen av en ny samarbeidsavtale verdt rundt 53 millioner dollar (520 millioner kroner).

Kjerne- og fleksibel finansiering er avgjørende for at UNEP skal kunne implementere sitt arbeidsprogram og svare på nye miljøutfordringer. Det gjør det mulig for UNEP å fortsette å innovere og gi høykvalitets vitenskapelig og politisk støtte på den trippel planetariske krisen klimaendringer, tap av natur og biologisk mangfold, forurensning og avfall.

«I UNEP er vi veldig takknemlige for den urokkelige støtten vi har mottatt fra Norge de siste tiårene,» sa Inger Andersen, administrerende direktør i UNEP. «Vi ser på vårt sterke samarbeid som et bevis både på viktigheten av vårt mandat og på Norges tillit til UNEPs evne til å gi løsninger på den trippel globale krisen. Denne nye avtalen vil gi sårt tiltrengte midler til UNEPs tematiske fond for å oppnå klimastabilitet, leve i harmoni med naturen og bevege seg mot en forurensningsfri planet. Denne støtten vil styrke UNEP slik at vi er i stand til å levere resultater for mennesker og planeten.

I fem tiår har UNEP overvåket tilstanden og helsen til miljøet, satt den globale miljøagendaen og bidratt til å identifisere den beste handlingen for å møte miljøutfordringene. Dette arbeidet hjelper politikere og lovgivere i alle land med å basere politikk og lovgivning på vitenskap og bevis, slik at handlingene de tar fremmer alle aspekter av bærekraftig utvikling. UNEP jobber i partnerskap og spiller en sentral rolle i å koordinere innsats og støtte land for å nå sine miljømål og forpliktelser under internasjonale avtaler.

Miljø har også vært kjernen i norsk politikk de siste fem tiårene. I likhet med UNEP, feirer også det norske klima- og miljødepartementet 50 åre bursdag i år.

Innenlands er Norges prioriteringer blant annet bærekraftig land- og havforvaltning og grønn økonomisk omstilling for å nå klimamålene under Paris-avtalen. Internasjonalt støtter Norge et sterkt miljøstyringssystem og engasjerer seg i arbeidet med å bevare regnskog og håndtere plastforurensning.

Landet begynte å samarbeide med UNEP på 1970-tallet om miljølovgivning, standardsetting, programmer og kampanjer. Den har støttet flere viktige UNEP-initiativer, inkludert styrking av evidensbasert politikkutforming gjennom miljøovervåking og -vurderinger, som Global Environment Outlook, miljøvern i post-konfliktsituasjoner, skape et grønnere FN-system og fremme likestilling.

Norge har også vært en tidlig støttespiller for arbeidet med plast og marin forsøpling, inkludert finansiering av UNEPs globale vurdering av marin plastforsøpling og forurensning, Fra forurensning til løsning. I 2022, på den femte sesjonen av FNs miljøforsamling (UNEA-5.2), som ble holdt i Nairobi under det norske presidentskapet, ble det godkjent en landemerke-resolusjon for å få slutt på plastforurensning og inngå en avtale som er juridisk bindende internasjonal avtale innen 2024. Å løse livet syklus av plast, inkludert produksjon, design og avhending.

Totalt 14 resolusjoner ble vedtatt under UNEA 5.2 som tar for seg ulike spørsmål, inkludert forsvarlig håndtering av kjemikalier og avfall, naturbaserte løsninger, biologisk mangfold og helse.

– I sammenheng med geopolitisk uro viser FNs miljøforsamling multilateralt samarbeid på sitt beste, sa Espen Barth Eide, UNEA-5-leder og norsk klima- og miljøminister under et møte. «Plastforurensning har blitt en epidemi. Med dagens resolusjon er vi offisielt på vei til å finne en kur.

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.