Norge investerer i indisk solenergiprosjekt, ser det som et prioritert marked

India sikter mot en betydelig økning av sin fornybare energikapasitet, men å nå målene er en skremmende utfordring.

Puneet Vikram Singh | tid | Getty bilder

Det norske klimainvesteringsfondet og landets største pensjonsselskap, KLP, skal investere i et 420 megawatt solenergiprosjekt under utvikling i Rajasthan, India.

De to partene vil investere rundt 2,8 milliarder indiske rupier (omtrent 35 millioner dollar) for en eierandel på 49 % i Thar Surya 1-prosjektet, som bygges av det italienske selskapet Enel Green Power.

Ifølge en kunngjøring fra den norske ambassaden i India forventes Klimainvesteringsfondet å bevilge 10 milliarder norske kroner (ca. 1 milliard dollar) til prosjekter i løpet av de neste fem årene.

Ambassaden beskrev også India, som skal bli det mest folkerike landet på planeten neste år, som et «prioritert marked».

Dette kommer ettersom den norske utviklingsfinansieringsinstitusjonen Norfund – som forvalter Klimainvesteringsfondet – og Enel Green Power har etablert et strategisk investeringspartnerskap med fokus på India.

Lær mer om energi fra CNBC Pro

«Dette er den første investeringen vi gjør med Enel, og sammen har vi store ambisjoner om å bidra til lignende investeringer i India i årene som kommer,» sa Norfund-sjef Tellef Thorleifsson i en uttalelse mandag.

Mens de investerer i fornybare energiprosjekter, gjør Norges olje- og gassreserver det til en stor eksportør av fossilt brensel.

– Norge har de siste årene dekket mellom 20 og 25 % av EUs og Storbritannias gassbehov, sier Norsk Petroleum.

– Nesten all olje og gass som produseres på norsk sokkel eksporteres, og til sammen overstiger olje og gass halvparten av den totale verdien av norsk vareeksport, legger han til.

Indias mål

Indias departement for ny og fornybar energi sier at i løpet av de siste syv og et halvt årene har landets solenergikapasitet vokst fra rundt 2,6 gigawatt til mer enn 46 gigawatt.

India ønsker at kapasiteten for fornybar energi – unntatt stor vannkraft – skal nå 175 GW i år, et ambisiøst mål. Per 30. juni var installert fornybar energikapasitet, unntatt stor vannkraft, på 114,07 GW, ifølge en fersk uttalelse fra Indias statsminister for ny og fornybar energi.

Til tross for målene for fornybar energi, er India fortsatt avhengig av fossilt brensel. Ved utgangen av juni var andelen fossilt brensel av Indias totale installerte produksjonskapasitet på 58,5 %, ifølge energidepartementet.

På fjorårets COP26 klimatoppmøte insisterte India og Kina, begge blant verdens største kullbrennere, på en siste liten endring av språket for fossilt brensel i klimapakten i Glasgow – fra en «utfasing» av kull til en «nedtrapping.» Etter innledende innvendinger ga de motstående landene til slutt.

Under en tale på Energy and Resources Institutes Global Sustainable Development Summit i februar 2022 sa den indiske statsministeren Narendra Modi at han har stor tro på at «miljømessig bærekraft ikke kan oppnås bare gjennom klimarettferdighet».

«Energibehovet til den indiske befolkningen forventes å nesten dobles i løpet av de neste tjue årene,» sa Modi. «Å nekte denne energien ville være å nekte liv til millioner av mennesker. Vellykkede klimahandlinger trenger også tilstrekkelig finansiering.»

Han la til, «For dette må utviklede land oppfylle sine forpliktelser om finansiering og teknologioverføring.»

europeisk interesse

Norges interesse for fornybar energisektoren i India representerer det siste eksemplet på store organisasjoner og selskaper som spiller en rolle i landet.

Tidligere i år annonserte for eksempel den tyske energigiganten RWE og Indias Tata Power et samarbeid fokusert på å utvikle havvindprosjekter i India.

«India har utmerkede vindressurser, som kan bidra til å møte landets økende energibehov,» sa Sven Utermohlen, RWE Renewables CEO for offshore vind, i en uttalelse.

«Hvis klare reguleringer og et effektivt anbudssystem er på plass, forventer vi at Indias offshore vindindustri vil få skikkelig fart,» sa han.

– CNBCs Sam Meredith bidro til denne rapporten.

Edric Wiltone

"Tilsatt for anfall av apati. Ølevangelist. Uhelbredelig kaffenarkoman. Internettekspert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.