Norge: Helsemyndigheter gir råd om forebygging av fugleinfluensa og tulareminyhetsdesk @bactiman63

Fugleinfluensa

Norge/CIA

Det har vært et stort utbrudd av fugleinfluensa hos ville fugler i Norge i år, og fugleinfluensaviruset er også nylig påvist hos rødrev.

Sykdommen er svært sjelden smittsom for mennesker og har først dukket opp i verden etter svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Fugleinfluensa er aldri påvist hos mennesker i Norge.

Siden disse virusene hos fugler er i konstant endring og kan utvikle nye egenskaper, anbefales det alltid at du tar noen enkle forholdsregler for å beskytte deg mot infeksjon.

Tips for å forhindre fugleinfluensainfeksjon:

 • Ikke berør syke eller døde fugler.
 • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugler, fugleskitt eller utstyr som har vært i kontakt med fugler.
 • Gi beskjed til Mattilsynet dersom det blir funnet syke eller døde fugler av enkelte arter. I tillegg ønsker Mattilsynet rapporter om funn av syke rovdyr og sjøpattedyr.
 • Kontakt lege hvis du har vært i kontakt med fugler eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet infeksjon og utvikler influensalignende symptomer og/eller øyekatarr innen 10 dager.
 • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Fuglejegere over hele landet oppfordres til å ha god hygiene i forbindelse med jakt for å unngå fugleinfluensainfeksjon.

Harepest

Bilde/Gorman Lewis, US Fish and Wildlife Service

I august påviste Veterinærinstituttet også harepest (tularemi) hos flere harer i regionen øst for Oslofjord og Trøndelag.

Det er tegn på at bakterien er i disse områdene, men den kan også finnes andre steder i landet.

Tularemi kan overføres til mennesker. Sykdommen kan overføres direkte av harer eller smågnagere, ved bitt fra flått og mygg, gjennom forurenset drikkevann eller ved å puste inn støv.

Tilfeller av tularemi hos mennesker registreres hvert år i Norge. Så langt i år er det meldt om 30 tilfeller av harepest hos mennesker, og de fleste smittede kommer fra Viken og Trøndelag.

Tips for å forhindre harepestinfeksjon:

I områder der tularemi er påvist og/eller hvor det er mange smågnagere, kan du unngå infeksjon ved å følge disse tipsene:

 • Ikke drikk vann direkte fra naturen i områder hvor det er mange smågnagere. Du kan drikke vannet hvis du koker det eller desinfiserer det.
 • Unngå kontakt med syke eller suicidale harer, mus og lemurer. Bruk hansker hvis håndtering er nødvendig og vask hendene etterpå.
 • Pass på å ikke bade eller vaske med vann der det er synlige rester av døde dyr i vannet.
 • Bygninger og drikkevannsbrønner skal sikres mot smågnagere.
 • Du kan bli smittet ved å puste inn støv, for eksempel ved å hoper opp ved, eller ved å feie opp museskitt. Ved rengjøring, bruk en fuktig klut i stedet. Husholdningsklor hvor 1 dl klor er blandet i 5 liter vann kan brukes til å eliminere smittestoffer. Vennligst bruk hansker. Husk å vaske hendene godt etterpå.
 • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har kommet i kontakt med selvdøde eller syke harer, eller smågnagere som lemurer. De kan ha pådratt seg bakteriene i munnhulen og overført infeksjonen til mennesker.
 • Bruk mygg- og flåttbeskyttelse.

Kelcie Fishere

"Typisk tenker. Uunnskyldende alkoholiker. Internett-fanatiker. Forkjemper for popkultur. TV-junkie."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.