Norge har sentrale muligheter til å fremme sin omstilling og bidra til å lede verden på ren energiteknologi – Nyheter

Som et ressursrikt land i forkant av mange rene energiteknologier er Norge unikt posisjonert for overgangen til ren energi og må nå fremme strategier for å takle utslipp i sektorer der de er mest utfordrende å redusere for å nå sine klimaambisjonsmål. , ifølge en ny omfattende gjennomgang av retningslinjer fra Det internasjonale energibyrået.

Siden IEAs siste policygjennomgang i 2017 har Norge vært en global pilar for energisikkerhet med sine enorme reserver av olje og gass produsert på en miljøvennlig måte. Norge er en stor og pålitelig internasjonal leverandør som eksporterer nesten 90 % av sin energiproduksjon.

«Jeg ønsker velkommen Norges innsats for å øke sin olje- og gassproduksjon på kort sikt som svar på Russlands invasjon av Ukraina, og bidra til å stabilisere globale forsyninger, spesielt til de europeiske naboene,» sa han. IEAs administrerende direktør Fatih Birol, som lanserer programmet Rapport i dag med Terje Aasland, norsk olje- og energiminister. «Samtidig leder Norge arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra olje- og gassproduksjon, blant annet gjennom elektrifisering av offshoreplattformer.»

Norge har oppdatert sine allerede ambisiøse klimamål med planer om å redusere klimagassutslippene med 90-95 % under 1990-nivået innen 2050, unntatt karbonavløp. Landets robuste karbonprisingssystem, der 85 % av nasjonale utslipp enten er dekket av EUs kvotehandelssystem eller underlagt en karbonavgift, gir et sterkt grunnlag for å nå dette målet.

Rapporten finner likevel at Norge fortsatt har en lang vei å gå for å nå sine ambisiøse mål. Siden landet har betydelig elektrifisert energibehovet sitt og allerede har redusert utslippene fra kraftproduksjon til nær null, takket være overfloden av vannkraft, er mange av de enkle gevinstene for å redusere utslipp allerede oppnådd. De resterende reduksjonene vil være mer komplekse, vanskelige og kostbare, spesielt innen transport og industri.

Rapporten viser til at Norges eksisterende kompetanse på energisektoren kan hjelpe Norge til å lykkes i sin energi- og klimaomstilling. Hvis de riktige retningslinjene er på plass, er Norge godt posisjonert for å dekarbonisere et bredt spekter av sektorer gjennom teknologier som elektriske kjøretøy, hydrogen og karbonfangst, bruk og lagring. Norge er allerede ledende innen karbonfangst, og det imponerende Longship-prosjektet, som inkluderer to storskala fangstanlegg og et lagringsanlegg i Nordsjøen, vil ytterligere bidra til å fremme denne teknologien rundt om i verden.

IEA-rapporten anbefaler at Norge drar nytte av sitt fornybare energibaserte elektrisitetssystem og utvikler detaljerte, langsiktige, sektor-for-sektor veikart, støttet av konkrete politiske tiltak.

«Jeg tror Norge har en viktig mulighet til å vise verden hvordan man kan gjennomføre komplekse utslippsreduksjoner, et problem som alle land vil måtte møte,» sa Dr. Birol. «Jeg håper denne rapporten vil hjelpe Norge med å kartlegge sin egen kurs mot et lavutslippssamfunn og lede verden i å fremme lavkarbonteknologier.»

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *