Hormonelle sykdommer som hovedsakelig rammer postmenopausale kvinner, bør ikke føre til operasjon i milde tilfeller

Primær hyperparathyroidisme (PHTP) rammer hovedsakelig kvinner etter overgangsalderen.

Omtrent 2-3 % av kvinnene utvikler en mild variant av sykdommen etter overgangsalderen. PHPT er en sykdom som forårsaker en økning i nivået av kalsium i blodet.

Kalsium er et viktig mineral i kroppen, som det verken skal være for mye eller for lite av. De med mild PHPT har bare en liten økning i kalsiumnivået og har vanligvis ingen symptomer.

– Mild PHPT er en relativt vanlig tilstand hos kvinner som har gått i overgangsalderen. Dessverre blir den ofte oversett i rutinemessige helseundersøkelser, sier Jens Bollerslev, adjunkt ved Universitetets institutt for klinisk medisin. i Oslo og overlege ved Oslo Universitet. Sykehus.

Nå har han og kollegene imidlertid gode nyheter for PHPT-pasienter.

Kjertlene er fjernet kirurgisk

Fire små kjertler i nakken, kalt parathyroider, regulerer nivået av kalsium i blodet. Hos personer med PHPT er en eller flere av disse kjertlene overaktive.

Den vanlige behandlingen for PHPT er å fjerne de overaktive kjertlene med kirurgi. Målet var å redusere risikoen for tidlig død og potensielt utvikling av andre sykdommer på grunn av høye kalsiumnivåer.

Forskere i Norge, Sverige og Danmark har imidlertid funnet ut at det ikke er nødvendig å operere pasienter med den milde varianten av sykdommen, hvor kalsiumnivået ikke bare er litt høyere enn normalt.

– Studien vår tyder på at det er trygt å ikke fjerne overaktive kjertler hos pasienter med mild PHPT, i hvert fall over et tiårsperspektiv, sier Mikkel Pretorius.

Han er doktorgradskandidat ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) og overlege ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus.

Fra venstre til høyre: Ansgar Heck, Jens Bollerslev, Kristin Godang og Mikkel Pretorius.

Gode ​​resultater for pasienter som ikke er operert

I studien fant Pretorius og hans kolleger at det store flertallet av personer med mild PHPT var friske over en tiårsperiode, uansett om den overaktive kjertelen ble fjernet eller ikke.

Noen få pasienter med mild PHPT utviklet andre sykdommer og komplikasjoner, og noen døde i løpet av den 10-årige varigheten av studien. Dette ser imidlertid ikke ut til å ha sammenheng med om pasientene ble operert eller ikke. Det var ingen forskjeller på disse målene mellom de to gruppene.

– Vår studie viser at helsen til pasienter som ikke ble operert var like god som hos pasienter som ble operert, sier Jens Bollerslev, som ledet studien.

Ansgar Heck, forsker og overlege ved Spesialendokrinologisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, oppsummerer det slik:

«Denne studien lar oss gi bedre råd til pasienter. Pasienter vil også kunne basere valget mellom operasjon og vente-og-se på mer informasjon.»

Visuell sammendrag: Annals of Internal Medicine.

Visuell sammendrag: Annals of Internal Medicine.

PHPT kan øke risikoen for andre sykdommer

Biskjoldbruskkjertlene skiller ut biskjoldbruskhormonet PTH. Dette hormonet sørger for at kalsium flyttes fra skjelettet til blodet. En overaktiv kjertel skiller ut for mye hormon, noe som fører til høyere kalsiumnivåer.

Forskere og medisinske fagfolk mener at biskjoldbruskkjertellidelse og PHPT-sykdom øker risikoen for å utvikle andre sykdommer som hjerte- og karsykdommer, nyresykdom og osteoporose.

Osteoporose er det samme som svake bein. Sykdommen gjør skjelettet svakere og mer utsatt for benbrudd.

Den antatt økte risikoen for å få andre sykdommer er grunnen til at den vanlige behandlingen er å fjerne den overaktive kjertelen. Likevel mangler det forskning som dokumenterer risikoen.

«I reelle termer vet vi ikke om hypotesen om økt sykelighet og død er sann for personer med mild PHPT,» sier Bollerslev. «Vi vet heller ikke om sykdomsutvikling er relatert til høyere kalsiumnivåer eller høyere PTH-hormonnivåer, eller begge deler.»

Pasienter bør overvåke kalsiumnivåer over tid

Selv om pasienter med den milde varianten av sykdommen ikke ser ut til å kreve operasjon, må helsevesenet sørge for at denne pasientgruppen følges opp.

«Det er viktig å følge utviklingen av kalsiumnivåer og den potensielle utviklingen av andre sykdommer årlig. Hvis pasienter utvikler osteoporose, må det avgjøres om kirurgi eller annen behandling tross alt er nødvendig, sier Bollerslev.

Det litt høyere nivået av kalsium i blodet oppdages ofte ved en tilfeldighet under en blodprøve.

«Hvis vi ser et høyere kalsiumnivå, er det viktig å undersøke pasienten videre for å finne ut om de også har høyere nivåer av PTH-hormonet. For det kan være en annen grunn til det høyere kalsiumnivået,» sier Heck.

Trenger flere studier på menn, unge og personer med alvorlig PHPT

PHPT er mye mindre vanlig hos menn og personer under 50 år. Det er foreløpig lite forskning på hvordan sykdommen påvirker disse gruppene.

«Vi vet ikke om menn og unge som har sykdommen også har økt risiko for andre sykdommer,» sa Bollerslev.

Et annet ubesvart spørsmål er om det er en jevn overgang mellom det som regnes som lett PHPT og det som regnes som alvorlig PHPT.

Ved alvorlig PHPT er kalsiumnivået i blodet mye høyere og pasienter har vanligvis symptomer eller komplikasjoner. Kirurgi anbefales da.

Oppfølging av pasienter i PHPT-studien over en periode på ti år

191 pasienter med mild PHPT deltok i studien. Alle deltakerne var over 50 år og hadde lett forhøyede kalsiumnivåer i blodet. Pasientene hadde ingen symptomer eller andre sykdommer som kunne være direkte relatert til PHPT.

Pasientene ble tilfeldig delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen ble operert og den andre gruppen ble observert uten operasjon.

Forskerne fulgte deretter pasientene i de to gruppene over en periode på ti år for å sammenligne deres helsetilstand og mulig utvikling av andre sykdommer med og uten kirurgi.

«Dette er den største og lengste pågående randomiserte studien av denne vanlige sykdommen. Studien viser også at med godt skandinavisk samarbeid kan vi svare på relevante forskningsspørsmål for resten av verden, sier Pretorius.

Referanse:

Pretorius et al. «Dødelighet og sykelighet ved mild primær hyperparatyreoidisme: resultater av en 10-årig prospektiv randomisert kontrollert studie av paratyreoidektomi versus observasjon», Annals of indremedisin2022. DOI: 10.7326/M21-4416 Sammendrag.

Sammendrag for pasienter: Mortalitet og morbiditet ved mild primær hyperparatyreoidisme, Annals of indremedisin2022.

Kelcie Fishere

"Typisk tenker. Uunnskyldende alkoholiker. Internett-fanatiker. Forkjemper for popkultur. TV-junkie."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.