Gammelt DNA skyver sildehandel tilbake til vikingtiden

Historikere mener den omfattende sildehandelen startet rundt 1200, senere kontrollert av Hansaforbundet. En ny studie viser at den ble etablert allerede i vikingtiden.

– Vi fant ut at denne handelen eksisterte allerede rundt 800 e.Kr., 400 år tidligere, sa Lane Atmore, PhD-forsker ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun er den første forfatteren av studien, publisert i PNAS, som viser at sildebein fra vestlige bestander rundt Sverige og Danmark er funnet så langt øst i Østersjøen som Truso i dagens Polen. Truso er kjent som en viktig handelshavn i vikingtiden.

«I den genetiske signaturen til disse beinene fant vi at fisken var tilpasset høyere saltholdighet enn det som finnes i det sentrale Østersjøen. Det betyr at de kom fra rundt Kattegat og deretter ble fraktet til Øst-Baltikum, sier Atmore.

Den lave saltholdigheten i Østersjøen gjør at sild i Kattegatbestanden vil ha vanskelig for å tilpasse seg farvann lenger øst.

– Det er aldri funnet fisk tilpasset høy saltholdighet så langt ute i Østersjøen, sier Atmore til Titan.uio.no.

Vanskeligere handel

Dens medforfatter, førsteamanuensis Bastiaan Star, har allerede studert handel med torsk i samme område.

– Tidligere så vi at torsk fra handelsstedet Hedeby i det som nå er Tyskland hadde reist fra Nord-Norge. Vår nye studie viser at det ikke bare var torsk. Det var også sild, en fisk som er teknologisk mye vanskeligere å markedsføre, sier Star.

Atlantisk sild (Clupea harengus) er en mye fetere fisk enn torsk og ikke lett å lagre, enn si markedsføre, hvis du ikke har riktig teknologi.

«Hvis du ikke kurerer det med salt eller røyk, vil det forverres veldig raskt. Du må ha tilgang til salt og ved for å kunne tørke det og deretter sende det. Du må ha omfattende handelsnettverk og fange nok fisk til å gjøre investeringen verdt, sier LAtmore.

– Jeg tror fisken har blitt markedsført over større avstander enn forventet. Vi kan nå bestemme denne datoen fordi disse beinene er absolutt datert mellom 800 og 850, sier Star.

– Vi kan ikke bevise at det var vikingene som brakte silda fra sted til sted, men vi vet at vi har sildebein fra et sted der vikingene handlet, sier Atmore.

Lane Atmore og Bastiaan Star ved Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Universitetet i Oslo.

Biologi og arkeologi

Både Atmore og Star er biologer. I denne studien jobbet de tett med arkeologer. En av dem er læreren James H. Barrett ved NTNU Universitetsmuseet.

«Sildindustrien i Østersjøen støttet en av de viktigste handelene i middelalderens Europa,» sier Barrett.

«Ved å kombinere den genetiske studien av arkeologiske og moderne prøver av sildebein, kan man avdekke de tidligste kjente bevisene på veksten av langdistansehandelen med sild, fra det relativt saltholdige vannet i den vestlige Østersjøen til handelsstedet til Viking. Age of Truso i det nordøstlige Polen, sier Barrett.

Studien avdekker også hva som har skjedd med sildebestandene i nyere tid.

Lane Atmore tilbrakte uker og måneder i laboratoriet med å trekke ut DNA fra små fiskebein som dette.

Lane Atmore tilbrakte uker og måneder i laboratoriet med å trekke ut DNA fra små fiskebein som dette.

«De økonomiske og politiske konsekvensene av sildeindustrien er velkjente, men dens økologiske virkninger har vært mye diskutert,» sier Barrett.

Våroppdrettere og høstoppdrettere

Ulike sildebestander har sine egne gyteområder, derav deres tilpasning til ulike saltinnholdsnivåer. Bestanden varierer også etter gytesesong.

«Det er to store bestander som er fordelt over hele Atlanterhavssilden. Den ene hekker om våren og den andre om høsten. Disse populasjonene gyter på unike steder og i forskjellige årstider, så de blander seg ikke mye. Dette betyr at de er genetisk forskjellige fra hverandre, forklarer Atmore.

Hun er nå i stand til å identifisere hvor disse fiskene kommer fra og se hvordan bestandene vokser og synker, og hvordan dette påvirkes av fiskeindustrien.

«Vi fant at tidlig i den historiske rekorden, fra rundt 800, får du mer fisk på disse arkeologiske stedene som kommer fra høstgytebestanden i den vestlige Østersjøen. Det er en bestand som ble målrettet av et kjent fiske rundt 1200,» sier Atmore .

Kollapserte for 100 år siden

I nyere tid var det motsatt.

«De var rettet mot høstgytere da, og den bestanden krasjet på 1920-tallet. I Østersjøen er de nå kommersielle fangstene 90% vårgytere,» sier Atmore.

– Det er ikke det at høstgytene forsvinner helt i Østersjøen. Snarere er de ikke lenger kommersielt interessante. De er der fortsatt, men ikke i de tallene vi var vant til, sier Star.

Han er ikke i tvil om at fiskerinæringen har hatt stor innvirkning på sildebestandene.

«Det er et konstant mønster av overhøsting som utspiller seg gjennom århundrene,» sier Star.

«Våre resultater gir en ny og overbevisende måte å teste den arkeologiske hypotesen om at menneskelig innvirkning på overflod av europeisk havfisk allerede begynte i middelalderen og at forskjellige sildebestander ble målrettet etter hverandre over tid,» sa Barrett.

Dette betyr også at økologien i Østersjøen har endret seg. Høstgytere gyter på et annet sted i en annen sesong.

«De er også større enn våroppdrettere, og de spiser litt annerledes mat. Når høstgytebestanden avtar betydelig, vil økologien endre seg, sier Atmore.

– Østersjøen er mye mer begrenset enn Nordsjøen. Noen av påvirkningene som mennesker eller klimaet kan ha, er forstørret i et så lite system, sier Star.

Referanse:

Atmore et al., Populasjonsdynamikk for sild fra vikingtiden avslørt av gammelt DNA og genomikk, PNAS, flygning. 119, 2022. DOI: 10.1073/pnas.2208703119

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *