Folk bekymrer seg for rimeligheten av mobiliteten deres: 2022 kontinental studie

Folk er i økende grad bekymret for rimeligheten av mobiliteten deres. Dette er en av hovedkonklusjonene i Mobility Study 2022, publisert for to dager siden av Continental.

Continental gjennomførte den representative mobilitetsstudien for syvende gang sammen med det anerkjente markedsundersøkelsesselskapet infas. I mai 2022 undersøkte infas 6000 borgere mellom 18 og 70 år i Tyskland, Frankrike, Norge, USA, Japan og Kina om deres personlige mobilitetsbehov og reisevaner og fritid.

Samlet sett truer høy inflasjon og spesielt raskt økende energipriser med å holde tilbake endringen av mobilitet i Tyskland. Bærekraft, spesielt når det gjelder biler, blir stadig mer relevant for et flertall av tyske borgere. I tråd med dette forventer bare 44 % av de spurte tyskerne at fremtiden for mobilitet er elektrisk. For et lite flertall av tyskerne blir miljøvennlig mobilitet foreløpig imidlertid ikke sett på som en prioritet i sammenheng med høye strøm-, bensin- og dieselpriser. I tillegg vil mer enn halvparten av de spurte i Tyskland ikke lenger ha råd til å kjøre bil hvis bensinprisen overstiger 2,80 euro (231 Rs per liter).

Mer enn 70 % av alle respondentene er bekymret for rimeligheten av mobilitet

Kostnader er også opptatt av folk når det gjelder å bytte til klimavennlig mobilitet: halvparten av respondentene er ikke forberedt på å bruke mer på et miljøvennlig kjøretøy enn på et konvensjonelt kjøretøy. Samtidig indikerer nesten halvparten (43 %) at høye kostnader er en grunn mot å spesifikt kjøpe elbil. Etter et stort flertall mener myndighetene derfor bør gjøre mer – for eksempel via subsidier – for å sikre en økning i andelen utslippsfrie kjøretøy og fremfor alt for å holde mobiliteten globalt overkommelig. Det er beslutningstakeres plikt å skape de nødvendige rammebetingelsene for å oppnå dette – disse forventningene er tydelig uttrykt av de som deltok i mobilitetsstudien.

«I mer enn et tiår nå har mobilitetsstudiet vært et viktig barometer for den globale utviklingen av mobilitetstrender og aksept av nye teknologier,» sier Nikolai Setzer, administrerende direktør i Continental. «Resultatene fra den siste studien viser at folk over hele verden ønsker at kjøringen skal være tryggere, mer praktisk og også mer bærekraftig. Men fremfor alt må det forbli rimelig.

Skyhøye strømkostnader, mangel på informasjon hindrer elektrisk mobilitet
Studien slo fast at kostnader og fortsatt utilstrekkelig infrastruktur er barrierer for økt etterspørsel etter miljøvennlig mobilitet, spesielt for elektrisk mobilitet. Omtrent to tredjedeler av respondentene i Tyskland føler seg utilstrekkelig informert om hva det koster å kjøpe og drive en elbil. På grunn av høye strømpriser er 67 % usikre på å kjøpe elbil. Samlet sett tror derfor et flertall (62%) ikke at de vil ha råd til en elbil i nær fremtid.

60 prosent av de spurte tror ikke de vil ha råd til en elbil i nær fremtid.

Flertallet av respondentene anser det imidlertid som viktig, til og med svært viktig, at materialene som brukes til bilen deres er miljøvennlige og bærekraftige, og at sosiale standarder og menneskerettigheter respekteres under produksjon og gjennom hele forsyningskjeden. Samtidig er flertallet av respondentene ikke villige til å betale en premie for gjenbrukte eller resirkulerte materialer i kjøretøyene sine. Det samme gjelder bruk av drivstoff fra fornybare energier som grønt hydrogen.

Be om mer statlig økonomisk bistand for rimelig mobilitet
I følge Continental Mobility Study vil folk gjerne se mer økonomisk støtte og regulering gitt av myndighetene

Totalt sett er det store flertallet av respondentene (73%) bekymret for at mobilitet ikke lenger er – eller ikke lenger vil forbli – rimelig for dem på grunn av økende energikostnader. Dermed mener mer enn fire av fem respondenter (82 %) at det er opp til myndighetene å sørge for at mobiliteten fortsatt er rimelig. Dessuten anser 77 % det som myndighetenes ansvar å sørge for at miljøvennlig mobilitet blir billigere enn miljøskadelige konsepter.

Resultatene for Norge, som ble inkludert for første gang i mobilitetsstudien, viser at regjeringen kan ta en aktiv styringsrolle. I Norge fremmer regjeringen kjøp av elbiler gjennom en rekke konkrete skatteinsentiver og informasjonskampanjer. På den måten støtter den norske regjeringen markedspenetrasjonen av elektriske stasjoner, noe som også gjenspeiles i resultatene av studien: Blant respondentene her er andelen elektriske eller hybridbiler (26 %) høyere enn det som er observert i de andre. fem land undersøkt. Men i Norge, som i andre europeiske land, er det fortsatt mye å gjøre når det gjelder bærekraftige kjørekonsepter. Andelen kjøretøyer utstyrt med dieselmotorer var 41 % i Norge, som jevnlig kalles et pioner innen elektrisk mobilitet, mens den var 46 % i Frankrike.

Bærekraftig mobilitet må være rimelig
62 % av de spurte tror ikke de vil ha råd til en elbil i nær fremtid

– Mobility 2022-studien viser at folk går inn for overgangen til lavutslipps- eller nullutslippsmobilitet som har begynt og er også klare til å gå denne veien, sier Steffen Schwartz-Höfler, leder for bærekraft i Continental, mht. resultatene. «Samtidig viser imidlertid resultatene fra årets Continental Mobility Study rundt om i verden at private forbrukere ikke er villige til å bære den økonomiske byrden av denne mobilitetstransformasjonen alene. For at dette prosjektet skal lykkes i nødvendig tempo, må nye former for bærekraftig mobilitet være rimelige. Først da vil de bli positivt mottatt.

De alltid vinnende bilene. . .
Biler er de store vinnerne av pandemien – og bør fortsatt være den viktigste formen for mobilitet

Continental Mobility Study 2022 avslører tydelig at biler er de store vinnerne av pandemien – og forventes å forbli det viktigste mobilitetsmiddelet i dens kjølvann. De aller fleste respondentene sa at de bruker bilen minst en gang i uken. I USA bruker mer enn halvparten (59 %) til og med deres hver dag. Bare rundt en femtedel av respondentene bruker kollektivtransport minst én gang i uken, og kun én av ti bruker den daglig. Ifølge studien er det avgjørende her at bilene vil opprettholde sin dominerende posisjon i fremtiden, og til og med kunne utvide den. Et stort flertall av de som sa at de hadde reist under pandemien sa i undersøkelsen at de hadde til hensikt å fortsette å bruke bilen like mye (84 %) eller enda mer (60 %) når pandemien var over .

Et flertall av folk i Tyskland definerer bilen som en viktig del av deres mobilitet og deres personlige boareal. Her er det et sterkt ønske om å ha den nyeste teknologien i kjøretøyet sitt. Et flertall ønsker for eksempel at bilen deres skal være koblet til Internett for å laste ned den nyeste programvaren samt trafikk- og miljøinformasjon. Halvparten av respondentene anser elektroniske hjelpesystemer som ønskelig eller til og med nødvendig basisutstyr. Én av fire vil ha funksjoner som automatisert kjøring i trafikkork.

Igjen har folk imidlertid forbehold. De bekymrer seg for de potensielt ukontrollerbare konsekvensene som følge av bruk av teknologi – for eksempel ikke bare at feil i programvaren kan skade funksjonaliteten eller sikkerheten til bilen, men også at teknologien kan gjøre bilene for komplekse å bruke. Flertallet mener imidlertid også at automatisert kjøring kan forebygge ulykker. «Den generelle trenden avslørt av studien er at selve bilene, så vel som teknologien som er innebygd i dem, skal forbli intuitive å bruke, trygge og rimelige,» sier Gilles Mabire, teknologisjef i Continental Automotive. «Flertallet av respondentene indikerte at tilkobling, automatisering og brukeropplevelse spiller en nøkkelrolle når du kjøper et nytt kjøretøy. Komfort- og bekvemmelighetsfunksjoner blir derfor nøkkelfaktorer i kundenes kjøpsbeslutninger. Vi tror at med vår nye bilstrategi er vi godt posisjonert og forberedt på fremtidens utfordringer.

LES OGSÅ
Elektrifisering en «reell trussel» mot rimelige kjøretøy, sier Citroën

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *