Flytende vind kan skape 52 000 arbeidsplasser i Norge, viser studien

Flytende vind alene kan skape mer enn 52 000 arbeidsplasser i Norge innen 2050, eller rundt 25 % av den totale sysselsettingen i oljeindustrien i 2019, ifølge en rapport fra Menon Economics.

Rapporten finner også at norske aktører kan ta mellom 5 og 14 % av den globale flytende vindmarkedsandelen, med den øvre spennvidden trolig nås hvis landet raskt bygger en sterk industri hjemme.

Menon Economics anslo også at norske bedrifter kunne generere opptil 96 milliarder kroner (rundt 9,5 milliarder euro) i inntekter i 2050 fra flytende vind.

«Norge har vært et foregangsland innen flytende teknologi, og rapporten viser at flytende havvind kan spille en nøkkelrolle i restruktureringen av norsk offshoreindustri.»Norwegian Offshore Wind, en av organisasjonene som har bestilt studien, sier.

Verdens første flytende vindturbin, Hywind Demo, ble installert på METCentre-teststedet utenfor Karmøy, Norge i 2009. Flottøren ble bygget av Equinor, som solgte Hywind Demo til Unitech i 2019.

METCentre-teststedet er nå også hjemsted for en ny flytende vindplattform, TetraSpar-demonstratoren som ble installert i fjor, og Equinor har begynt på større flytende vindprosjekter siden sin inntog i bransjen i 2009, inkludert å bygge verdens første flytende vindpark som skal drive olje- og gassrigger i Norge.

– Kompetansen vi har på flytende offshoreteknologi gjennom olje og gass har gitt norsk leverandørindustri et forsprang. Vi er allerede godt rustet, og i ferd med å overføre kompetanse. Det er flott å se at denne rapporten viser et så stort sysselsettingspotensial.»sa sjefen for Norwegian Offshore Wind, Arvid-Nesse.

Landet skal også tildele utbyggingsrettigheter for flytende vindprosjekter i sitt kommende anbud for to områder, hvor Utsira Nord – et 1000 kvadratkilometer stort område nordvest for Stavanger – anses som egnet for flytende vindkraft.

I mars foreslo den norske regjeringen at tomter i utleieområdet Utsira Nord skal tildeles etter kvalitative kriterier, fremfor gjennom en auksjon, for å legge til rette for innovasjon og teknologisk utvikling.

Likevel har Norwegian Offshore Wind etterlyst en økning i arealtildelingstakten i Utsira Nord, for å sikre et indre marked der norske bedrifter kan yte tjenester og for å sikre toppsjiktet av markedsandeler estimert i rapporten.

«Rapporten viser at flere land rundt oss nå har gått lenger med sine flytende prosjekter og har klarere mål om å bygge vindparker til havs veldig snart.»sa Norwegian Offshore Wind.

Rapporten er laget på oppdrag av Norsk Industri, Norsk Havvind, Innovasjon Norge, Norges Rederiforbund, GCE Ocean Technology og GCE Node / Fremtidens Havvind.

Følg offshoreWIND.biz på:

Edric Wiltone

"Tilsatt for anfall av apati. Ølevangelist. Uhelbredelig kaffenarkoman. Internettekspert."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.