Flere timer | Norge: ExxonMobil og partnere evaluerer lavutslippsmarine drivstoffhub ved Slagen Terminal

ExxonMobil, Grieg Edge, North Ammonia og GreenH har signert et avtaleavtale for å utforske potensiell produksjon og distribusjon av grønt hydrogen og ammoniakk for lavutslipps marine brensler ved ExxonMobils Slagen-terminal i Norge, ifølge ExxonMobil fredag ​​24. juni. .

Studien vil utforske potensialet til terminalen, som drives av vannkraft, til å produsere opptil 20 000 tonn (mt) grønt hydrogen per år og distribuere opptil 100 000 tonn grønn ammoniakk per år. Hydrogenet vil bli produsert fra hydraulisk elektrolyse.

«Hydrogen har potensialet til å redusere CO2-utslippene betydelig i nøkkelsektorer av den globale økonomien som skaper verdifulle produkter som støtter moderne liv,» sa Dan Ammann, president for ExxonMobil Low Carbon Solutions. «Denne studien vil utforske potensialet til ExxonMobils Slagen drivstoffterminal for å bidra til å redusere utslipp fra norsk maritim sektor og bidra til å nå selskapets netto nullambisjoner.»

ExxonMobil kommer med sin erfaring og ekspertise i å utvikle komplekse globale prosjekter for å fremme den betydelige reduksjonen av klimagassutslipp, for eksempel muligheten til Slagen-terminalen.

Grieg Edge, GreenH og North Ammonia vil ta med sin ekspertise innen bærekraftig skipsfart, hydrogeninfrastruktur og utvikling av grønt hydrogen- og ammoniakkprosjekter, for å studere muligheten for et omfordelingsanlegg for hydrogen og ammoniakk.

«Slagen er et eksepsjonelt egnet sted som et sentralt knutepunkt for hydrogen og ammoniakk i den maritime sektoren,» sa Matt Duke, administrerende direktør i Grieg Maritime Group.

«Takket være den komplementære ekspertisen til MOU-partnerne har vi nå nådd en viktig milepæl i vår innsats for å redusere utslippene i marin sektor.»

Det internasjonale energibyrået spår at hydrogen vil dekke 10 % av det globale energibehovet innen 2050 og sier at det er avgjørende for å oppnå globale netto-nullutslipp for samfunnet. Den norske regjeringen har publisert et hydrogenveikart som inkluderer etablering av lavutslippshydrogenknutepunkter langs norskekysten. Slagenterminalen ligger ved munningen av Oslofjorden, hvor mer enn 10 000 skip passerer hvert år.

«Det er stor verdi i å produsere grønt hydrogen i nærheten av hvor forbruket er,» sa Morten S. Watle, administrerende direktør i GreenH.

«I Slagen kunne hydrogenbunkring tilbys direkte fra produksjonsanlegget.»

Grønn ammoniakk lages ved å bruke fornybar energi til å skille hydrogen fra vann (elektrolyse). Når den brukes som drivstoff, inneholder grønn ammoniakk ikke karbon og genererer ingen CO2.

«Denne MOUen understreker vår strategi for å gjøre ammoniakk tilgjengelig der det er markedsetterspørsel,» sa Vidar Lundberg, administrerende direktør i North Ammonia.

«Vi vil også vurdere potensiell distribusjon av ammoniakk fra produksjonsanlegg sør for Slagen.»

ExxonMobil streber etter å kommersialisere lavutslippsteknologier og støtte selskapets netto-null-ambisjoner ved å utnytte selskapets ferdigheter, kunnskap og skala. I tillegg til å evaluere utviklingen av ammoniakk og hydrogen, forfølger selskapet strategiske investeringer i karbonfangst og -lagring og biodrivstoff for å bidra til å skalere disse lavutslippsenergiteknologiene for sektorer av den globale økonomien som er vanskelig å dekarbonisere.

ExxonMobil planlegger å bygge et av Nord-Amerikas største lavkarbon-hydrogenproduksjonsanlegg ved sitt petrokjemiske kompleks i Baytown, Texas, og utforsker også potensialet for et lignende anlegg ved Southampton Fawley i Storbritannia.

ExxonMobil utforsker muligheter for å bruke ammoniakk som en lavutslipps- og høyeffektiv energibærer, spesielt for frakt og lagring av hydrogen over lange avstander.

Bildekreditt: ExxonMobil
Lagt ut: 27. juni 2022

Swithin Fairbairns

"Popkulturfan. Kaffeekspert. Baconnerd. Opprørende ydmyk formidler. Vennlig spiller."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *