Bruk av antibiotika under graviditet knyttet til barneastma

European Journal of Epidemiology (2022). DOI: 10.1007/s10654-022-00897-y» width=»800″ height=»530″/>

Skogplott med antibiotikabruk og infeksjoner under graviditet og risiko for astma ved 7 år i MoBa (n = 53 417). Hazard ratios (aRR) justert for mors egenskaper som mors alder, paritet, BMI før graviditet, astma, røyking under graviditet og utdanning er i de øvre linjene merket med en grå farge. Relativ risiko i tillegg justert for andre eksponeringer som luftveis- og urinveisinfeksjoner hos mor under graviditet (i sammenhengen mellom mors antibiotika og astma) eller bruk av mors antibiotika (i sammenhengen mellom morsinfeksjoner og astma) er på bunnlinjen, markert med en svart farge. LRTI, nedre luftveisinfeksjoner; URTI, øvre luftveisinfeksjon. Kreditt: European Journal of Epidemiology (2022). DOI: 10.1007/s10654-022-00897-y

Omtrent 4 % av syv år gamle barn i Norge lider av astma. Antibiotikabruk under graviditet har vært knyttet til astma hos barn, men det er uklart om antibiotika eller infeksjoner er hovedårsaken.

I denne studien, nå publisert i European Journal of Epidemiologyforskere fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Uleåborg, Finland, forsøkte å skille effekten av antibiotika fra infeksjoner under svangerskapet på astma hos barn.

Forskerne analyserte data fra to populasjonsbaserte kohorter, inkludert 53 417 barn i den norske mor, far og barn (MoBa) kohortstudien og 541 036 barn i det norske medisinske fødselsregisteret. Informasjon om infeksjoner under svangerskapet var tilgjengelig i MoBa-kohorten, men ikke i den registerbaserte kohorten.

Antibiotika assosiert med astma

  • I begge kohorter var mors antibiotikabruk under graviditet assosiert med astma i en alder av syv.
  • I MoBa-kohorten hadde barn av mødre som brukte to eller flere antibiotika under svangerskapet en 54 % økt risiko for astma ved syv års alder sammenlignet med barn av mødre som ikke tok antibiotika. De fant imidlertid ikke denne trenden i den registerbaserte kohorten.
  • Astmarisikoen var høyere hvis mødre tok antibiotika sent i svangerskapet (17 uker eller mer) i MoBa-kohorten, men ikke i den registerbaserte kohorten.

Hovedstudieforfatter Aino Rantala forklarer, «Vi fant at i MoBa-kohorten var assosiasjonen doseavhengig, noe som betyr at jo mer antibiotika du tar, jo større er risikoen. Risikoen ser også ut til å øke med bruk av antibiotika». senere i svangerskapet. Dette kan skyldes at antibiotikabruk i slutten av svangerskapet har sterkest innflytelse på spedbarnets mikrobiota, som er viktig for utviklingen av immunsystemet.

Sammenhengen mellom mors antibiotikabruk og barneastma ble redusert da forskere kontrollerte for mors infeksjoner under svangerskapet. Dette indikerer at morsinfeksjoner under graviditet også spiller en rolle i astmarisiko.

Morsinfeksjoner og astma

I MoBa-kohorten hadde barn av mødre som hadde to eller flere luftveisinfeksjoner en 14 % høyere risiko for astma i en alder av syv enn barn av mødre uten disse infeksjonene.

Interessant ved MoBa hadde barn av mødre som hadde lavere luftveisinfeksjoner under svangerskapet, men som ikke brukte antibiotika, høyere risiko for astma, sammenlignet med barn av mødre som brukte antibiotika for spesifikke infeksjoner.

Aino Rantala insisterer derfor på viktigheten av å ta antibiotika kun når det er nødvendig.

«Siden ubehandlede infeksjoner under svangerskapet kan utgjøre en enda høyere risiko for astma hos barn enn bare å ta antibiotika, er det lurt å ta reseptbelagte antibiotika som er kjent for å være effektive for spesifikke infeksjoner. Men siden bruk av to eller flere antibiotika under svangerskapet øker også astmarisiko er det nok ikke lurt å ta antibiotika for sikkerhets skyld, med andre ord bør gravide alltid bruke antibiotika antibiotika, men kun når det er nødvendig.

Resultatene til de to kohortene skilte seg noe, noe som kan skyldes forskjeller mellom de to befolkningskohortene. Resultatene som er rapportert her ble kontrollert for mange eksponeringer som kan ha hatt en effekt, inkludert mors alder, røyking under graviditet og leveringsmåte, men det kan også være andre faktorer involvert som «de ikke har noen kontroll, for eksempel genetiske eksponeringer eller andre miljøeksponeringer. .


Fostereksponering for antibiotika i midten og slutten av svangerskapet er knyttet til risiko for astma hos barn


Mer informasjon:
Aino K. Rantala et al, Mors antibiotikabruk og infeksjoner under svangerskapet og avkomsastma: den norske kohortstudien for mor, far og barn og et nasjonalt registerkohort, European Journal of Epidemiology (2022). DOI: 10.1007/s10654-022-00897-y

Levert av Folkehelseinstituttet


Sitat: Antibiotikabruk i svangerskapet knyttet til barneastma (4. oktober 2022) Hentet 5. oktober 2022 fra https://medicalxpress.com/news/2022-10-antibiotic-pregnancy-linked-childhood-asthma.html

Dette dokumentet er underlagt opphavsrett. Med unntak av rettferdig bruk for formål med private studier eller forskning, kan ingen del reproduseres uten skriftlig tillatelse. Innholdet er kun gitt til informasjon.

Kelcie Fishere

"Typisk tenker. Uunnskyldende alkoholiker. Internett-fanatiker. Forkjemper for popkultur. TV-junkie."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *